Jan Paweł Wielki

Budowa i odsłonięcie największego pomnika papieża. Fotografie wykonane w Częstochowie w Parku Miniatur Sakralnych.